RADNI ZA ZBYCIEM UDZIAŁÓW SZPITALA. Teraz uchwałą zajmie się rada miejska.

  • 19.05.2020, 13:53
  • Sebastian Bendziński
RADNI ZA ZBYCIEM UDZIAŁÓW SZPITALA. Teraz uchwałą zajmie się rada miejska.

Trwa właśnie sesja Rady Powiatu Głogowskiego. Przed chwilą głosowano uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Powiat Głogowski 50% udziałów Spółki Głogowski Szpital Powiatowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz Gminy Miejskiej Głogów oraz określenia trybu zbycia tych udziałów. Za zbyciem udziałów szpitala było 13 radnych, sześciu przeciw. Teraz uchwała zostanie przedłożona radzie miejskiej, która będzie musiała wyrazić zgodę na przejęcie udziałów w szpitalu. Później ruszą prace nad przygotowaniem porozumienia, które określać będzie szczegółowo zasady współpracy obu udziałowców.

Sebastian Bendziński

Podziel się:


Pozostałe